SALVE, welkom.

CIVITAS ROMANA is een culturele vereniging voor historische reconstructie en experimentele archeologie, die haar hoofdkwartier in de Urbs zelf heeft en aldaar de naam CIVILTA' ROMANA hanteert.  De vereniging heeft als doel een cultureel referentiepunt te worden omtrent de geschiedenis en beschaving van Rome, op lokaal, nationaal en internationaal vlak en deze kennis te verspreiden onder het grote publiek.  Hierbij wordt de vereniging gesteund door het bestuur van Rome.

CIVITAS ROMANA heeft naast een militaire en civiele afdeling in Italië ook een religieuze afdeling die zich in België bevind.  Naast verscheidene belangrijke Romeinse rituelen en ceremoniën zoals het huwelijk EN de begrafenis, wordt ook de religieuze achtergrond van het dagelijkse leven belicht. Hierbij wordt dieper ingegaan op de relatie tussen religie en de Gallo-Romeinse keuken alsook de slavernij.  Verder wordt er meer uitleg gegeven over de mysteriegodsdienst van Mithras.

 

Aanbod

CIVITAS ROMANA heeft een uitgebreid aanbod van activiteiten en shows te bieden die op een aparte pagina voorgesteld worden.  Een greep hieruit zijn:

  • Romeinse troepen uit de Augusteïsche periode
  • De keizerlijke familie met gevolg
  • Romeinse dagelijkse leven
  • Rituelen en ceremoniën
  • Workshops voor kinderen en volwassenen